Luke is Seneca's Veiligheids- en Milieucompliancemanager en trad in 2011 in dienst. Luke ging toen aan de slag als Productiemanager en speelde een leidende rol in het aanbrengen van fabricage- en productieprincipes zoals 'Lean 5S'-technieken door grote verbeteringen op het gebied van gereedschap, standaardisatie en het verminderen van verspilling te implementeren.

Na vijf jaar een operationele functie te hebben vervuld, raakte Luke enthousiast over het ontwikkelen van de gezondheids- en veiligheidscultuur bij Seneca en verhuisde hij naar zijn huidige functie. In nauwe samenwerking met het Operationele Team heeft Luke Seneca's benadering van gezondheid en veiligheid veranderd. Met de mensen die zich bezighouden met Seneca's kernactiviteiten ontwikkelde hij een normenkader binnen 'de Carey-methode'. Dit vormt de maatstaf voor de manier waarop alle activiteiten worden uitgevoerd.

Luke Cassidy

Vraag en antwoord

We proberen er een leuke en plezierige werkomgeving van te maken, maar ook te zorgen voor veiligheid voor het hele team. We moedigen eerlijkheid aan, zodat iedereen weet dat hij of zij zijn of haar stem kan laten horen. We geven oprecht om onze medewerkers. We willen dat zij hun mening geven en dat hun bijdrage wordt erkend.

Wij zoeken enthousiast naar talent en helpen dit talent tot bloei te komen. We geven ons team graag de kans om te groeien en zich te ontwikkelen. We dagen onze teams in de juiste omgeving uit met de juiste middelen, zodat zij hun potentieel kunnen realiseren. Wij geloven dat er voor mensen met een positieve instelling binnen Seneca kansen liggen voor een carrière.

We stimuleren de dialoog en betrokkenheid op alle niveaus. Als managementteam communiceren we onze verwachtingen aan elkaar. Ons eigen gedrag en onze eigen houding weerspiegelen dezeverwachtingen – zij leiden door het goede voorbeeld te geven.

Voortdurende verbetering heeft ertoe geleid dat we onlangs fors hebben geïnvesteerd in een nieuwe pers- en verpakkingslijn en een MRF-lijn (Materials Recovery Facility, materiaalterugwinning) ter vervanging van bestaande lijnen die de afgelopen zes jaar in werking waren. Dit zorgt voor een hogere overslag van afval, meer terugwinning en efficiëntere en betrouwbaardere processen. Als klanten zien dat wij in onze faciliteit investeren, dan geeft dat hun het vertrouwen dat we een robuuste service bieden die aan hun behoeften voldoet. Seneca zorgt ook voor productbetrouwbaarheid en -kwaliteit door regelmatige ons personeel te trainen en ontwikkelen. Deze ontwikkeling, in combinatie met een sterk management team en een positieve gezondheids- en veiligheidscultuur, vallen allemaal samen om onze belanghebbende de best mogelijke ervaring te geven.

De verzadiging van RDF met een lagere calorische waarde in Nederland en Duitsland, heeft gezorgd voor een beperkte capaciteit bij EFW-centrales. Dit heeft ons ertoe aangezet onze activiteiten te diversifiëren naar andere markten en nieuwe producten. We produceren nu materiaal met een hoge calorische waarde voor export naar Polen, dat van oudsher een moeilijke markt was om in door te breken.

Begin 2016 leidde ik de implementatie van een geïntegreerd beheersysteem bij Seneca dat gecertificeerd was volgens de normen ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001. Met enige trots kan ik zeggen dat we hierin geslaagd zijn en dat het bedrijf en de stakeholders daar enorm van hebben geprofiteerd.