In april 2016 startte Seneca Resource Recovery een vierjarig contract met de Norfolk County Council voor de ontvangst en verwerking van 30.000 ton huishoudelijk restafval per jaar. Onze oplossing was gebaseerd op maximale voorkoming van afvalstorting door huishoudelijk afval te verwerken tot RDF voor energieterugwinning via onze gevestigde exportketen.

Om de oplossing te leveren zijn we een samenwerking aangegaan met het in Norwich gevestigde PSH Environmental. PSH Environmental is een familiebedrijf dat al meer dan 30 jaar bestaat en dat onlangs een RDF-productielijn heeft toegevoegd aan zijn recycling-installatie. Dit was een geweldige kans voor onze bedrijven om de krachten te bundelen en de Norfolk County Council een robuuste oplossing te bieden.

De oplossing werkt vanaf de eerste dag perfect. De lokale overheid levert huisvuil aan PSH Environmental, waar het volgens de juiste specificaties wordt voorbehandeld en tot RDF wordt verwerkt. Wij sturen het exportproces en het energieterugwinningsproces aan, zorgen voor de benodigde vergunningen en organiseren het transport van de RDF van de PSH-site naar de EFW-centrale van Attero in Wijster, Nederland.

Tot op heden voldoet onze gezamenlijke oplossing volledig aan de verwachtingen van de klant en hebben we consistent voor 100% voorkomen dat deze afvalstromen op een stortplaats eindigen. Voor Norfolk gaat het daarbij om meer dan 50.000 ton huishoudelijk afval.

Klant
Norfolk County Council
Locatie
Engeland