Onze gespecialiseerde brandstofproductiefaciliteit in Wembley (Londen) stelt onze klanten in staat om hun ambities op het gebied van ‘zero waste to landfill’ waar te maken door verschillende soorten afval, zoals gemeentelijk, industrieel en bedrijfsafval, om te zetten in RDF.

Met de geproduceerde brandstof wekken onze Europese partners energie op. Dit levert nog meer milieuvoordelen op doordat zij minder afhankelijk worden van de verbranding van fossiele brandstoffen om gebouwen te verwarmen en van elektriciteit te voorzien.

The resulting grades of fuel are used by our European partners to generate energy bringing further environmental benefits by reducing reliance on the burning of fossil fuels to heat and power buildings.