Onze benadering is gebaseerd op het leveren van uitmuntende prestaties, bij alles wat we doen. We sturen onze teams op duidelijke wijze aan om consistent een betrouwbare service te leveren aan onze klanten. Deze waarden leveren wij aan de hand van onze visie om erkend te worden als dynamisch en innovatief bedrijf.

TCW Translated DU

Careys fabrieken & vloot

De Carey Group bezit en gebruikt meer dan 2000 gespecialiseerde machines en installaties en beschikt over een vloot van meer dan 500 vrachtwagens en bestelwagens. Deze voertuigen spelen een essentiële ondersteunende rol voor alle bedrijven van de Carey Group.

Alle fabrieken worden regelmatig geïnspecteerd en er wordt regelmatig onderhoud uitgevoerd om te zorgen voor een veilig en efficiënt gebruik. De fabrieken zijn zijn gecertificeerd volgens de hoogste normen, waaronder FORS (Fleet Operator Recognition Scheme, Britse erkenningsregeling voor vlootbeheerders) en CLOCS (Construction, Logistics and Community Safety, veiligheid binnen de bouw, logistiek en samenleving).

Gezondheid en veiligheid

Wij erkennen dat het onze eerste plicht is om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze mensen te waarborgen. Dit bereiken we door medewerkers op te leiden volgens de hoogste normen, door te zorgen voor een veilige en hoogwaardige werkomgeving, door te allen tijde adequaat toezicht te houden en door op alle niveaus effectief te communiceren.

Ons eigen initiatief Safe Home Every Day (SHED) is ingebed in onze cultuur en ondersteunt volledig het ISO-erkende geïntegreerde beheersysteem dat ISO 9001, 14001 en 18001 omvat.

Duurzaamheid

RDF is een duurzaam alternatief voor afvalstortplaatsen, door de terugwinning uit restafval ontstaat een waardevolle bron van warmte en energie.

Onze RDF-export naar Europese energieterugwinningsinstallaties is koolstofneutraal, aangezien de zeer efficiënte winning aan de hand van warmtekrachtkoppeling (WKK) veel zwaarder weegt dan de impact van het RDF-transport naar het Europese vasteland. Onze energieterugwinningspartners wekken elektriciteit op, gebruiken warmte voor stadsverwarmingssystemen of industriële toepassingen en recyclen vaste reststoffen zoals as voor de wegenbouw.

Kwaliteit en bedrijfsverbetering

Seneca zet zich in om zijn energieterugwinningspartners telkens weer te voorzien van kwalitatief hoogwaardige brandstof.

We hebben ons toegelegd op een voortdurende ontwikkeling van onze brandstofproductieprocessen, toeleveringsketens en logistieke systemen om ervoor te zorgen dat we volledig kunnen voldoen aan de eisen van de markt en een toegevoegde waarde kunnen bieden aan onze partners.

Hiertoe hebben we onlangs aanzienlijk geïnvesteerd in innovatieve logistieke technologieën en RDF-productieapparatuur, waardoor Seneca's positie als een van de marktleiders isgevestigd.